Новини

3.6.2020 г.

Публикация на основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СРГО

Категория: Възможности

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника за организация и развитие на гражданското общество се публикуват постъпилите възражения, след обявяване на 18.05.2020 г. на класирането на организациите, участвали в процедурата на избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество и отговорите на Комисията по организиране и провеждане на процедурата, в приложения протокол.