Новини

27.4.2020 г.

Покана от Комисията за провеждане на процедурата за избор на СРГО за гласуване на членове на Съвета

Категория: Възможности

На основание чл. 13, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество (Правилника), Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор отправя покана до организациите, регистрирани за участие в процедурата, да гласуват за одобрените кандидати за членове на Съвета.
 
Гласуването ще се извърши чрез уеб-базираната електронна платформа https://voting.government.bg/ в периода от 28 април 2020 г., 0.00 часа до 13 май 2020 г. 23.59 часа и обхваща 10 работни дни съгласно чл. 13, ал. 3 от Правилника.
 
Списъците с организациите, чиято регистрация е одобрена за участие в процедурата за избор, и тези, чиято регистрация е одобрена за кандидатиране за членове на Съвета, са публикувани на Платформата. 
 
Уведомяваме Ви, че правилата за гласуване са уредени в чл. 13, ал.4 – 8 от Правилника, както следва: 
 
„…(4) Право да гласуват имат организациите, включени в списъка на регистрирани организации.
 
(5) Право да бъдат избирани имат организациите, включени в списъка с кандидатиралите се за членове на Съвета организации.
 
(6) Всяка организация с право на глас може да гласува най-много за 14 организации, в т. ч. за собствената си кандидатура. Не може да се подава повече от един глас за една организация.
 
(7) Гласуването се извършва посредством попълването на избирателна листа, генерирана на електронната платформа. Избирателната листа се подава от законния представител на организацията, вписана в списъка на регистрираните организации по чл. 12, ал. 1, т. 1.
 
(8) Една организация може да подаде само една избирателна листа.“
 
Информация за следващите етапи на процедурата ще се публикува на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg   и на Информационния портал за НПО в България – https://www.ngobg.info/