Новини

21.4.2017 г.Отворен е приемът на проекти за скрапиране на кораби по Програмата за морско дело и рибарство

21.4.2017 г.Публична дискусия очерта ключовите въпроси пред Фонд за градско развитие при финансиране на икономически жизнеспособни проекти

13.4.2017 г.Над 5 милиона лева са договорени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

10.4.2017 г.УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16R...

4.4.2017 г.Синята кръгова икономика гарантира продължителен устойчив икономически растеж без да оказва натиск в...

4.4.2017 г.ПУБЛИКУВАНА Е ПРОЛЕТНАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

3.4.2017 г.Информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

3.4.2017 г.Успешно приключиха оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ”