Новини

30.1.2017 г.ПОКАНА КЪМ ЮЛНЦ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА...

27.1.2017 г.Малина Крумова официално встъпи в длъжност като служебен заместник министър-председател по европейските фондове

13.1.2017 г.Близо 10 млн. души са намерили работа благодарение на Европейския социален фонд през периода 2007 – 2014 г.

11.1.2017 г.ОП „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане процедура за граждански контрол върху реформата в съдебната система

10.1.2017 г.Отлага се провеждането на информационния ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на кл...

4.1.2017 г.Стартират информационни дни за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Опер...

3.1.2017 г.Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 „Т...

3.1.2017 г.Министерството на труда и социалната политика обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.012