Новини

30.9.2016 г.ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ - ГАБРОВО: ГЛЕДАЙ НА ЖИВО НА 3 ОКТОМВРИ 2016

30.9.2016 г.УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъжд...

30.9.2016 г.Проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ

30.9.2016 г.ВАЖНО! Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

30.9.2016 г.Зам.-министър Везиева взе участие в информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в Русе

29.9.2016 г.Зам.-министър Везиева ще открие информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в Русе

29.9.2016 г.Перспективи за засилване на сътрудничеството между България и Азербайджан бяха обсъдени на Четвъртот...

28.9.2016 г.Над 175 хил. лв. се отпускат за стипендии на деца с изявени дарби

28.9.2016 г.Участие в „SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016“ се освобождават от пристанищни такси

28.9.2016 г.Росен Желязков е определен за председател на Държавната агенция „Електронно управление“<br><br>

  ...