Новини

31.3.2016 г.Министър Лукарски: Новата програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ ще осигури достъпно финансиране за бизнеса

31.3.2016 г.Нови 53 проекта получават над 28,5 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

31.3.2016 г.Зам.-министър Везиева даде старт на поредица от срещи с представители на малкия и среден бизнес

30.3.2016 г.УО на ОПРЧР публикува отново за публично обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

30.3.2016 г.Подготовката за Българското председателството на Съвета на ЕС се движи по график

30.3.2016 г.От 400 на 1000 се увеличава броят на българите от чужбина, които ще могат да кандидатстват за студенти у нас

30.3.2016 г.През 2015 г. са осигурени 1420 ресурсни учители за деца и ученици със специални образователни потребности

30.3.2016 г.Децата с изявени дарби ще получават целеви стипендии и през 2016 г.

30.3.2016 г.Актуализирани са съставите на Националния и на Организационния комитети за отбелязване на 100 години от Първата световна война

30.3.2016 г.Броят на проведените мероприятия по бойна подготовка нараства с близо 12% през 2015 г., сочи Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили

  ...