Новини

29.2.2016 г.МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 961 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ ФЕВРУАРИ 2016 г.

29.2.2016 г.ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 31.01.2016 г.

26.2.2016 г.Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“

26.2.2016 г.Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) спечели две награди в конкурса "ИТ проект на годината"

26.2.2016 г.Зам.-министър Петров: 935 млн.лв. е добавената стойност в сектора на недвижимите имоти през 2014 г.

25.2.2016 г.Заместник-министър Любен Петров ще открие церемонията по връчване на годишните награди на Imoti.bg

25.2.2016 г.Предлагаме високи технологии на Узбекистан

24.2.2016 г.Приет е планът за управление на Природен парк „Беласица”

24.2.2016 г.63 деца ще получат персонални пенсии

24.2.2016 г.Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2016 г.

  ...