Новини

13.1.2016 г.Отпуснати са средства за дължими плащания по финансиран по ОПРР проект

13.1.2016 г.Одобрени са позицията и съставът на делегацията ни за заседание на Българо-руската междуправителствена комисия

13.1.2016 г.Създава се Съвет по прилагане на актуализираната стратегия за съдебната реформата като постоянно действащ консултативен орган към МС

13.1.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ПРЕД СП. „ИКОНОМИКА“: МИСЛИМ В ЕДНА ПОСОКА С БИЗНЕСА

13.1.2016 г.Министър Лукарски представи „София Тех Парк“ на делегация от Туркменистан

12.1.2016 г.УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

12.1.2016 г.Зам.-министър Везиева: Потребителите ще могат да решават спорове с търговци чрез новите секторни помирителни комисии към КЗП

11.1.2016 г.ОДОБРЕНА Е ВТОРА ФАЗА НА НАСОКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА И ПОЛИТИКАТА ПО ИЗМЕНЕН...

11.1.2016 г.Зам.-министър Петров: Искаме ОПИК да бъде фактор за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес

11.1.2016 г.Зам.-министър Везиева ще открие кръгла маса на тема "Новите помирителни комисии - механизъм за решаване на спорове между потребители и търговци"

  ...