Новини

27.1.2016 г.Открива се българско почетно консулство в Плоещ

27.1.2016 г.България и Бразилия ще подпишат Спогодба за социална сигурност

27.1.2016 г.Одобрени са меморандуми за международно сътрудничество в областта на науката с бразилската правителс...

27.1.2016 г.Одобрена е позицията на страната ни за участие в петото заседание на Междуправителствената българо-грузинска комисия

27.1.2016 г.Одобрена е българската позиция за Съвет на ЕС по конкурентоспособност

27.1.2016 г.Отстранена е техническа грешка в решение за предоставяне на концесия

27.1.2016 г.Оптимизира се оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

27.1.2016 г.Правителството одобри бюджетната процедура за 2017 г.

27.1.2016 г.Одобрени са допълнителни разходи за изграждане на възпрепятстващото съоръжение по границата

27.1.2016 г.Министерският съвет предлага на Президента да освободи началника на отбраната вицеадмирал Румен Николов

  ...