Новини

8.1.2016 г.Заместник-министър Любен Петров ще посети Троян и Ловеч

8.1.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: С НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЩЕ ЗАСИЛИМ НАДЗОРНАТА РОЛЯ НА МФ СПРЯМО ФИНАНСИТЕ НА ОБЩИНИТЕ

7.1.2016 г.Заместник-министър Любен Петров направи първа копка на фуражен завод в Добрич

7.1.2016 г.Министър Лукарски: Ще очакваме коректно изпълнение и реални резултати от проектите по ОПИК

6.1.2016 г.Министър Лукарски ще връчи сключени договори по първата процедура на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

6.1.2016 г.Министър Лукарски ще връчи сключени договори по първата процедура на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

6.1.2016 г.Изпълняват се условията по концесията за добив на блатно кокиче

6.1.2016 г.Изпълняват се условията по концесията за добив на блатно кокиче

6.1.2016 г.Инвестиции за над 300 000 лева ще бъдат направени в проучване на подземни богатства в пет общини

6.1.2016 г.Инвестиции за над 300 000 лева ще бъдат направени в проучване на подземни богатства в пет общини

  ...