Новини

1.7.2015 г.Правителството разреши продажбата на два болнични имота

1.7.2015 г.Отчуждават се частни имоти за изграждане на електропроводи за жп линията Пловдив – Свиленград

1.7.2015 г.Три общини получават имоти от държавата

1.7.2015 г.Правителството одобри резултатите от три Съвета на ЕС

1.7.2015 г.Посланик Минчев ще подпише българо-украинската спогодба за експлоатацията на железопътните фериботи между двете страни

1.7.2015 г.Осигурени са допълнителни средства за обучение на служители от публичната администрация

1.7.2015 г.Министерският съвет одобри Решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

1.7.2015 г.Създава се Координационен съвет за подготовка на България за членство в еврозоната

1.7.2015 г.Облекчава се процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране

1.7.2015 г.На длъжностните лица от държавната администрация ще е необходимо разрешение, за да пътуват с билет бизнес класа