Новини

1.7.2015 г.Правителството предлага трима дейци в областта на културата и спорта да бъдат удостоени с орден „Св. св. Кирил и Методий“

1.7.2015 г.Комодор Димитър Ангелов ще бъде освободен като заместник-командир на ВМС

1.7.2015 г.В областите Русе, София, Бургас и Стара Загора е най-голям процентът на осиновени кучета

1.7.2015 г.Селата Киркова махала и Василковска махала в Ловешко се присъединяват към селата Голец и Славщица

1.7.2015 г.Одобрен е годишен доклад за дейността на Националния координационен механизъм по правата на човека

1.7.2015 г.Приет е План за действие за периода 2015-2017г. в изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение

1.7.2015 г.Изменя се редът за функционирането и разпределението на средствата от Фонд „Солидарност”

1.7.2015 г.79 деца ще получат персонални пенсии

1.7.2015 г.Правителството предоставя допълнително 1 541 890 лв. за стипендии на ученици от училища с високи резултати

1.7.2015 г.Правителството ще приключи две дела срещу България пред ЕСПЧ