Новини

18.2.2015 г.Утвърдени са разчетите за 2015 г. на сметката за европейски средства на Националния фонд

18.2.2015 г.„Сити Клиник“ е определена за университетска болница

18.2.2015 г.Приета е нова Наредба за условията и реда предаване на радиоактивни отпадъци на ДП „РАО”

18.2.2015 г.Одобрено е Споразумение по въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

18.2.2015 г.Министерството на правосъдието е с нов устройствен правилник

18.2.2015 г.Кабинетът одобри Концепция „Цели за здраве 2020”

18.2.2015 г.Отменя се правителственото решение за участие на България в ЕКСПО 2015

18.2.2015 г.Министър Лукарски ще даде пресконференция за постигнатите резултати в икономиката за изминалите 100 дни

9.2.2015 г.КФН взе решение за спазване на Насоките на EIOPA относно употребата на идентификационния код на правния субект (LEI)

9.2.2015 г.Решения от заседание на КФН на 05 февруари 2015 г.