Новини

26.2.2015 г.Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. обявява процедура „Нови алтернативи“

26.2.2015 г.Зам.-министър Везиева връчи награда на БФБЛ за отговорен бизнес

18.2.2015 г.За стимулиране на предприемаческите умения на младежите ще бъдат създадени 50 тренировъчни предприятия

18.2.2015 г.Определени са председателите на българските части на 46 междуправителствени комисии

18.2.2015 г.Осигуряват се допълнителни 300 куб. м дърва за огрев на командированите служители на МВР в граничните райони

18.2.2015 г.Правителството осигури средства за звената за извънучилищни дейности

18.2.2015 г.62 деца ще получат персонални пенсии

18.2.2015 г.Утвърдени са единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институции в сценичните изкуства

18.2.2015 г.12-километровият участък от Созопол до Дюни става общински път

18.2.2015 г.Одобрено е споразумение за участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на ЕС по Протокола от Киото