Новини

17.11.2015 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Финанси и управление на собствеността"

16.11.2015 г.Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничес...

13.11.2015 г.СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“ НА МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА

13.11.2015 г.Oбществено допитване във връзка с преодоляването на пречките в граничните райони

12.11.2015 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Икономически политики за насърчаване"

11.11.2015 г.Приета е актуализирана Национална здравна стратегия 2020

11.11.2015 г.Правителството прие План за действие „Предприемачество 2020 – България“

11.11.2015 г.Агенцията за социално подпомагане е определена за Управляващ орган на Оперативната програма за храни

11.11.2015 г.За средищни са определени 783 училища

11.11.2015 г.Касовото изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2015 г. отчита подобрение спрямо същия период на миналата година

  ...