Новини

18.11.2015 г.Доразвива се действащата уредба в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти

18.11.2015 г.България и Словакия ще продължат сътрудничеството си в социалния отдих на служителите на МВР

18.11.2015 г.Д-р Цветан Райчинов ще бъде новият председател на Централната комисия по етика по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

18.11.2015 г.На 3 и 4 декември ще се проведе годишното заседание на Съвета на Международната инвестиционна банка

18.11.2015 г.Заместник-министър Даниела Везиева ще открие форум „Храни и напитки от слънчева България“ в Букурещ

17.11.2015 г.Министър Лукарски заминава на работно посещение в Истанбул

17.11.2015 г.Реализираните инвестиции със средства от ЕС повишават реалния БВП на страната с 10.1% към края на 2015 г.

17.11.2015 г.Пакетът за кандидатстване за първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за транс...

17.11.2015 г.Актуализацията на Насоките и пакета документи за кандидатстване по първата Покана за набиране на про...

17.11.2015 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Финанси и управление на собствеността"

  ...