Новини

18.11.2015 г.Допълва се списъкът на опасните вещества, ограничени за употреба

18.11.2015 г.Улеснява се обменът и споделянето на информация при обслужване на корабоплаването

18.11.2015 г.Създава се съвместен авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване

18.11.2015 г.Манол Кившанов е новият областен управител на Разград

18.11.2015 г.Забранява се придвижването на неидентифицирани животни, с неясен произход и здравен статус

18.11.2015 г.ПРЕЗ 2016 Г. ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ШЕСТ ПРОЦЕДУРИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 79,7 МЛН. ЛВ. ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

18.11.2015 г.СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

18.11.2015 г.Работна група ще готви улесняване на процедурата за издаване на „синя карта“

18.11.2015 г.Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС

18.11.2015 г.България и Китай ще си сътрудничат в областта на образованието, строителството и архитектурата

  ...