Новини

27.11.2015 г.Прекратяват се договорите за концесия на морските плажове „Ахтопол-север“ и „Обзор-централен“

27.11.2015 г.41 деца ще получат персонални пенсии

27.11.2015 г.Домът за медико-социални грижи за деца в Шумен ще бъде закрит

27.11.2015 г.Българските кандидати за висшата юрисдикция на ЕС ще се излъчват по нов ред

27.11.2015 г.Одобрена е българската позиция за участие в 21-ата Конференция по климата в Париж

27.11.2015 г.Личните карти ще могат да се ползват като носител на данни за електронна идентичност

27.11.2015 г.Приета е нова Наредба за инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми или с държавни гаранции

27.11.2015 г.Направена е промяна в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина

27.11.2015 г.Допълнително се отпускат 4 млн. лв. за дейности по две национални програми в образованието

27.11.2015 г.България ще предостави 100 000 евро на Зеления доверителен фонд за климата

  ...