Новини

27.11.2015 г.66 ученици от държавните спортни училища ще получат стипендии по Програмата за закрила на деца с изявени дарби

27.11.2015 г.За първите години от членството на България в ЕС Кохезионната политика постига своята основна цел д...

27.11.2015 г.Осигурени са средства за допълнително възнаграждение в образователния сектор

27.11.2015 г.Правителството предостави на общините Велико Търново и Враца имоти за спортни бази

27.11.2015 г.България и Словакия ще си сътрудничат в областта на културата

27.11.2015 г.България ще съдейства на Украйна при изграждането на национална кодификационна система

27.11.2015 г.Удължава се срокът на действие на меморандум между страните-членки на НАТО и Департамента по отбрана на САЩ

27.11.2015 г.Одобрени са българските позиции за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

27.11.2015 г.Приети са резултатите от Петата сесия на Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо сътрудничество

27.11.2015 г.Стартира конкурс за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-24 Китка”

  ...