Новини

11.11.2015 г.Одобрени са проектите на меморандуми за изпълнение на три програми за трансгранично сътрудничество

11.11.2015 г.Правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

11.11.2015 г.Правителството осигурява участието на страната ни в международни туристически изложения през 2016 г.

11.11.2015 г.Одобрена е българската позиция за участие в неформално заседание на Европейския съвет по въпросите на миграцията

11.11.2015 г.Ще бъде увеличен капиталът на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД

11.11.2015 г.С корекции в работната програма на Комуникационната стратегия ще бъдат изпълнени мерки, свързани с подготовката на Българското председателство на ЕС

11.11.2015 г.Удостоверенията по Закона за ветераните от войните стават безсрочни

11.11.2015 г.Актуализиран е редът за координация между МВР и ДАБ при прилагането на регламенти в областта на убежището и миграцията

11.11.2015 г.Правителството одобри законодателни промени за усъвършенстване на разпоредбите, свързани с юрисдикциите с преференциален данъчен режим

11.11.2015 г.За преодоляване на щетите от природни бедствия са отделени 7,7 млн. лв.

  ...