Новини

31.7.2014 г.Връчени договори за финансиране по Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

31.7.2014 г.Зам.-министър Анна Янева връчи два сертификата за инвестиция клас "А"

30.7.2014 г.Приет е годишният доклад за състоянието на младежта

30.7.2014 г.Определени са девет национално значими инфраструктурни комплекса в сферата на научните изследвания

30.7.2014 г.Ще бъде продължена Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата

30.7.2014 г.Акад. Петя Василева е предложена за удостояване с орден „Стара планина”

30.7.2014 г.Определени са размерите на допълнителните възнаграждения за работа при специфични условия, които ще получават служителите на МВР

30.7.2014 г.На общините се предоставят допълнителни средства за дейността на доброволните формирования за овладяване на бедствия и за транспорт на болни

30.7.2014 г.В държавен имот община Кърджали ще може да изгради ВиК инфраструктура

30.7.2014 г.Пет лечебни заведения получават акредитация за обучение на студенти и специализанти

  ...