Новини

30.4.2014 г.Покана за участие в XVII-та национална среща на финансистите от общините, 29-31май 2014 г., к.к.Албена.

30.4.2014 г.Решение от заседание на КФН на 29 април 2014 г.

30.4.2014 г.Становище на НСОРБ по проекта на Методология за определяне на финансови корекции

30.4.2014 г.Приет е Националният социален доклад за 2013-2014 г.

30.4.2014 г.Отчетен е напредъкът в процеса за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете

30.4.2014 г.В бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще бъде открит факултет „Обществено здраве и здравни грижи”

30.4.2014 г.49 деца ще получат персонални пенсии

30.4.2014 г.България ще подпомага изграждането на административен капацитет в Службата на омбудсмана на Грузия

30.4.2014 г.Утвърдени са таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г.

30.4.2014 г.Правителството предостави на община Бургас терен за изграждане на многофункционална зала

  ...