Новини

26.3.2014 г.Актуализирани са стандартите за вътрешен одит в публичния сектор

26.3.2014 г.Разширява се списъкът с дейности на българските неделни училища, които могат да се финансират и подпомагат методически от МОН

26.3.2014 г.В регламентацията на трудовите отношения между екипаж на кораб и корабопритежател са въведени нови европейски стандарти

26.3.2014 г.Одобрен е проектът на споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от европейските фондове в периода 2014-2020

26.3.2014 г.„Напоителни системи” ЕАД получава финансиране за извършване на допълнителна обществена услуга

26.3.2014 г.5000 безработни ще бъдат наети на работа за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред

26.3.2014 г.Облеклата и играчките са начело в списъка на опасните потребителски стоки в ЕС

26.3.2014 г.Драгомир Стойнев: Диверсификацията на енергийните доставки означава сигурност за България

25.3.2014 г.Решения от заседание на КФН на 25 март 2014 г.

25.3.2014 г.СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

  ...