Новини

26.3.2014 г.Осигурени са средства за разплащане на извършени разходи за рехабилитацията на военноинвалиди

26.3.2014 г.13 терена са извадени от капитала на „Овча купел“ ЕООД

26.3.2014 г.В освободени военни имоти ще бъде изградена противоградушкова ракетна площадка

26.3.2014 г.България и Виетнам ще приемат програма за културно сътрудничество

26.3.2014 г.ЕКОФИН ще обсъжда рисковете и слабостите във финансовата система на ЕС

26.3.2014 г.Одобрени са резултатите от българското участие в четири съвета на ЕС

26.3.2014 г.Списъкът на допуснатите до интервю кандидати за длъжностите „Регионален координатор”

26.3.2014 г.Определен е съставът на комисиите за провеждане на конкурси за ръководни длъжности в администрацията

26.3.2014 г.Одобрено е становище на МС по Конституционно дело ¹3/2014

26.3.2014 г.Световната банка ще консултира МРР при изготвянето на стратегия за развитие на ВиК-сектора

  ...