Новини

12.3.2014 г.България и Катар регулират отношенията си в областта на трудовата миграция

12.3.2014 г.Предприети са стъпки за успешното приключване на ОП „Транспорт”

12.3.2014 г.България и Латвия договарят сътрудничество в областта на отбраната

12.3.2014 г.Вицепремиерът Даниела Бобева ще ръководи българската делегация за годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие

12.3.2014 г.Одобрена е българската позиция за Съвет на министрите по транспорт

12.3.2014 г.Намалява се размерът на такси, събирани от КРС

12.3.2014 г.Отлага се влизането в сила на промените в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи

12.3.2014 г.Повишава се контролът върху експлоатацията на асансьорите

12.3.2014 г.Решенията на Комисията за възстановяване и подпомагане ще се одобряват с акт на Министерския съвет

12.3.2014 г.Д-р Бойко Пенков е определен за председател на Надзорния съвет на НЗОК

  ...