Новини

19.2.2014 г.България и Алжир създават по-благоприятна правна рамка за двустранно сътрудничество

19.2.2014 г.Одобрени са българските позиции за два Съвета на ЕС

19.2.2014 г.Нови инвестиции за добив на подземни богатства ще бъдат направени в общините „Родопи” и Панагюрище

19.2.2014 г.Ще бъдат издадени шест разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства

19.2.2014 г.Община Пазарджик получи държавни имоти за реализиране на социални и благоустройствени дейности

19.2.2014 г.В Центъра на НАТО за обединяване на разузнавателна информация ще могат да се включват и страни извън Алианса

19.2.2014 г.Утвърдени са годишните разчети на сметката за средства от ЕС на Националния фонд за 2014 г.

19.2.2014 г.Одобрено е правителствено становище по Конституционно дело 1/2014

19.2.2014 г.Допълнителни законови промени ще усъвършенстват нормативната уредба в сферата на библиотечното дело

19.2.2014 г.В етикетите на три нови продуктови групи ще бъде отбелязвана консумацията на електроенергия

  ...