Новини

26.2.2014 г.Надежда Палова ще бъде член на българската делегация в Камарата на местните власти

26.2.2014 г.Одобрено е издаването на три разрешения за проучване на подземни богатства

26.2.2014 г.Два Съвета на ЕС ще разглеждат пакета „Климат-Енергетика”

26.2.2014 г.Министрите на правосъдието от ЕС ще обсъждат създаването на Европейска прокуратура

26.2.2014 г.Актуализиран е списъкът с действията за изпълнение на предварителните условия за средствата от ЕС

26.2.2014 г.МЗХ ще ползва експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за изготвяне на стратегия за хидромелиорации

26.2.2014 г.Правителството предлага прецизиране на разпоредбите на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

26.2.2014 г.Законова промяна облекчава процедурите по утвърждаване на площадки за проектиране

26.2.2014 г.Въвеждат се проверки на документи по служебен път при издаването на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация

26.2.2014 г.Николай Пенчев е определен за областен управител на Монтана

  ...