Новини

26.2.2014 г.Осигурени са средства за обновяване на учебно-клиничната база на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

26.2.2014 г.Започва обновяването на базата на спортните училища в Плевен и Пловдив и модернизация на Зимния дворец на спорта

26.2.2014 г.71 деца ще получат персонални пенсии

26.2.2014 г.Хората с най-ниски доходи ще получат допълнителна енергийна помощ

26.2.2014 г.Правителството ще изпълни четири решения на ЕСПЧ

26.2.2014 г.С прехвърлянето на собствеността върху държавни имоти ще се подпомогне социалната програма на община Враца

26.2.2014 г.Поземлен имот от 30 дка във Видин ще бъде обявен за приватизация

26.2.2014 г.България става пълноправен член на EUMETSAT

26.2.2014 г.За ратификация е предложен меморандумът за създаване в България на Център за усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи

26.2.2014 г.България и Румъния ще си сътрудничат в областта на земеделието

  ...