Новини

13.2.2014 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях

13.2.2014 г.Clamping down on cross-border VAT fraud

13.2.2014 г.Министър Данаил Папазов: Държавата е ангажирана на всички нива за разрешаване проблемите на българските превозвачи

12.2.2014 г.Разяснeние на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на...

12.2.2014 г.Решения от заседание на КФН от 12 февруари 2014 г.

12.2.2014 г.България ще участва в световното изложение ЕКСПО 2015 в Милано

12.2.2014 г.Четирима нови членове се включват в състава на Съвета за административна реформа

12.2.2014 г.Финансово е осигурено изпълнението на плана за честване на 10-та годишнина от членството ни в НАТО

12.2.2014 г.Отстранени са грешки при определяне на пазарната стойност на отчуждени имоти край с. Белокопитово

12.2.2014 г.България ще продаде свои имоти в Лайпциг и Кайро

  ...