Новини

28.2.2014 г.Резултати от срещата на Управителния съвет с министъра на финансите

28.2.2014 г.МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България

28.2.2014 г.Решения от заседания на КФН от 27 и 28 февруари 2014 г.

28.2.2014 г.Денят на равното заплащане подчертава нуждата от мерки срещу неравенството между половете

27.2.2014 г.Одобрени са изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на ДПФ „Пенсионноосигурителен институт”

27.2.2014 г.Драгомир Стойнев: Oткриваме търговско представителство на България в Алжир

27.2.2014 г.Заместник-министрите Георги Тодоров и Йордан Йовчев, заедно с представител на медиите, дадоха старт ...

26.2.2014 г.Приет е доклад за изпълнението на мерките от Националната програма за реформи

26.2.2014 г.Сдружение „Национален алианс за социална отговорност” е признато за представителна организация на национално равнище

26.2.2014 г.Две села в община Нова Загора ще бъдат обединени

  ...