Новини

22.12.2014 г.Министър Лукарски покани водещ технологичен фонд да инвестира в България

22.12.2014 г.Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от П...

22.12.2014 г.Приет е Национален план за управление на отпадъците до 2020 г.

22.12.2014 г.Паун Илчев става заместник-председател на Българския институт по метрология

22.12.2014 г.МЗХ е определено да излъчи свой представител за член на УС на Националната агенция за професионално образование и обучение

22.12.2014 г.Министерството на външните работи е включено в списъка на стратегическите обекти на страната

22.12.2014 г.Осигурени са средства за съфинансиране на проекти на НКЖИ по ОП „Транспорт“

22.12.2014 г.Отчуждени са имоти за строителството на пътя Кърджали – Маказа и за отводняване на ЛОТ 3 на АМ „Тракия“

22.12.2014 г.Одобрени са резултатите от заседанията на три Съвета на ЕС

22.12.2014 г.За да отпуши строителството на Северната скоростна тангента, АПИ ще сключва съдебни споразумения със собствениците на имоти, предвидени за отчуждаване