Новини

31.8.2013 г.ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 31.07.2013 г.

31.8.2013 г.ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: НАРУШАВАНЕТО НА СРОКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС ОЩЕТЯВА БЮДЖЕТА И ЛИШАВА БИЗНЕСА ОТ ОБОРОТНИ СРЕДСТВА

30.8.2013 г.КФН насрочи дати за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

30.8.2013 г.Решения от заседание на КФН от 30 август 2013 г.

30.8.2013 г.Обнародвани са заповедите за откриване на последните приеми на проекти по общинските мерки 313, 321 и 322 от ПРСР 2007-2013г.

30.8.2013 г.КФН уведомява относно прехвърляне на застрахователен портфейл от HSBC Life (Europe) Limited на HSBC Life Assurance (Malta) Limited

30.8.2013 г.КФН уведомява, че MetLife Limited прехвърля застрахователния си портфейл на MetLife Europe Limited

30.8.2013 г.Възпоменателна пощенска марка, посветена на Цар Борис Трети бе валидирана на официална церемония

30.8.2013 г.МИЕ организира обиколка на България за водещи индийски туроператори

30.8.2013 г.Проектът на Споразумението за партньорство на Република България беше изпратен на Европейската комисия

  ...