Новини

31.5.2013 г.Важно уточнение за общините, които все още не са заявили участие в Националната среща на финансистите на 20 - 22 юни

31.5.2013 г.Съобщение относно дейността на дружества Ексус Маркетс ООД и Астон Маркетс ООД

31.5.2013 г.Министър Данаил Папазов и комисар Сийм Калас участваха в Международната конференция на морските пристанища

31.5.2013 г.Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПРЧР за 2012 г.

31.5.2013 г.Драгомир Стойнев: Основна цел на новия модел на ценообразуване е да не се увеличава цената на тока

30.5.2013 г.Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2013 г.

30.5.2013 г.УСИЛИЯТА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ФИСКАЛНАТА РАМКА НА БЪЛГАРИЯ СА ОЦЕНЕНИ ПОЛОЖИТЕЛНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

30.5.2013 г.ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

30.5.2013 г.Общественият съвет към министъра на икономиката и енергетиката ще заседава отново на 31 май

30.5.2013 г.При необходимост бюджетът по новите процедури по ОПАК за ВСС и ВАС може да бъде увеличен

  ...