Новини

17.4.2013 г.Одобрени са резултатите от заседание на Съвет ПВР

17.4.2013 г.Одобрени са три разрешения за проучване на подземни богатства

17.4.2013 г.Одобрена е позицията на България за заседание на Неформалния съвет на министрите по околна среда на ЕС в Дъблин

17.4.2013 г.Средносрочната бюджетна прогноза предвижда продължаване на процеса на фискална консолидация

17.4.2013 г.Правителството одобри промени в свои нормативни актове

17.4.2013 г.Одобрени са позициите на България за неформалните заседания на два Съвета на ЕС

17.4.2013 г.Одобрени са проектите на две многостранни декларации, към които България ще се присъедини

17.4.2013 г.Определени са стандартите за делегираните от държавата дейности през 2014 г.

17.4.2013 г.Приети са Конвергентната програма и актуализация на НПР на България

17.4.2013 г.Министър Василев ще посети юбилейното изложение "Културен туризъм-Велико Търново, 2013"

  ...