Новини

17.4.2013 г.С 4,2 млн. лв. ще разполага АПСК за обслужване на приватизационния процес и следприватизационния контрол през 2013 г.

17.4.2013 г.Одобрена е нова Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

17.4.2013 г.Учреден е сервитут за прокарване на електропровод

17.4.2013 г.Военни имоти се включват в държавния поземлен фонд

17.4.2013 г.Правителството разреши продажбата на държавен имот в Найроби

17.4.2013 г.Две общини получиха имоти от държаватa

17.4.2013 г.Определени са процедурите за прилагане на реадмисионното споразумение на Европейската общност с Албания

17.4.2013 г.България и Унгария сключват споразумение за опазване на военните гробове

17.4.2013 г.Министър Калин Христов ще ръководи годишната среща на Съвета на управителите на ЕБВР

17.4.2013 г.България и Република Македония ще обновят знаците по общата си граница

  ...