Новини

19.4.2013 г.Конкурс за избор на външни оценители по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ финансирана от ФМ на ЕИП 2009 - 2014

19.4.2013 г.Министър Василев ще открие първата среща-изложение на български производители на храни

18.4.2013 г.Форум „Партньорство между МВР и местната власт за решаване на проблеми на сигурността на местно ниво”

18.4.2013 г.Община Дряново, НЧ "Развитие - 1869", Съюзът на писателите и Съюзът на композиторите обявяват национален конкурс "Поезия и песен на Балкана"

18.4.2013 г.Утре ще се проведе третото заседание на Обществения съвет по енергетика

18.4.2013 г.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ЩЕ ФИНАНСИРА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВ...

18.4.2013 г.Изменение на климата: планове за действие при бедствия

17.4.2013 г.Ангел Джалъзов: Дългосрочното финансиране от институционални инвеститори е предпоставка за ръст на икономиката

17.4.2013 г.От есента на 2013 г. е осигурено целодневното обучение и за децата от ²V клас

17.4.2013 г.Заместник-министър Виолета Лорер е определена за представител на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

  ...