Новини

24.4.2013 г.Край Дунав мост 2 се открива нов ГКПП

24.4.2013 г.Премиерът Марин Райков ще ръководи българската делегация в Рим за 24 май

24.4.2013 г.Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в среща на МОТ

24.4.2013 г.Финансовите задължения на концесионерите по сключените концесионни договори за минерални води ще се изчисляват в лева

24.4.2013 г.Осигурени са средства за обновяване на публичния регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в изборите

24.4.2013 г.Одобрена е българската позиция за неформален Съвет по конкурентоспособност

24.4.2013 г.Прекратена е процедурата за предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Русе-център”

24.4.2013 г.Прецизират се текстове от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

24.4.2013 г.Приета е нова наредба за отсрочване на запасни и техника

24.4.2013 г.Одобрена е българската позиция по дело пред Съда на ЕС

  ...