Новини

29.4.2013 г.Данни за (пре)застрахователния пазар към края на 2012 г.

29.4.2013 г.Уведомление за заличаване от регистъра на застрахователния брокер „Интел К” ЕООД

29.4.2013 г.Одобрени са изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ „ДСК – Родина” и ППФ "ДСК - Родина"

29.4.2013 г.Министър Василев ще връчи сертификат за инвестиция клас А на BHTC – Германия

29.4.2013 г.Премахване на бариерите пред работата в друга страна от ЕС

29.4.2013 г.Приключи третото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт“

29.4.2013 г.Първите 11 спални пътнически вагона тръгват утре

28.4.2013 г.Иво Маринов ще участва в срещата на координаторите по Дунавската стратегия на ЕС

26.4.2013 г.Постигнато е съгласие за намаление на разходите на "Мини Марица Изток"

26.4.2013 г.Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов откри 15- тия Финансов IT форум

  ...