Новини

29.3.2013 г.Първо заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в открита...

29.3.2013 г.Данни за застрахователните брокери към 31.12.2012г.

29.3.2013 г.Втора национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

29.3.2013 г.Министър Кристиан Кръстев направи промени в Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД

29.3.2013 г.„Шанс за щастливо бъдеще" - Компонент 2

29.3.2013 г.Ирена Младенова е новият ръководител на управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност"

28.3.2013 г.Актуализиран е списъкът на регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите

28.3.2013 г.Решения от заседание на КФН от 28 март 2013 г.

28.3.2013 г.EIOPA стартира обществена консултация за Насоки за подготовка на "Платежоспособност II"

28.3.2013 г.Проведе се първото обучение на тема “Дейности на общините при управление на извънредни ситуации”

  ...