Новини

30.6.2012 г.Публикувана е Наредбата за заплатите на служителите в администрацията

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.МС прие нормативни актове във връзка с прилагането на Закона за държавния служител

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.Проекти на нормативни актове, които не са публично консултирани, няма да бъдат разглеждани от МС

Категория: Държавна администрация
20.6.2012 г.МС одобри Доклада за състоянието на администрацията през 2011 г.

Категория: Държавна администрация
18.6.2012 г.Публикуван е доклад от проведените обществени консултации по проекта на НПР: България 2020

Категория: Възможности
15.6.2012 г.Дискусия за обсъждане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. и Визията за създаване

Категория: Възможности
12.6.2012 г.Публикуван е отчетът на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2011 г.

Категория: Социална политика и заетост
11.6.2012 г.Русе настоява да приеме Агенция „Митници“

Категория: Държавна администрация
7.6.2012 г.Повече от 7 400 души подкрепят Бургас да приеме три държавни структури

Категория: Държавна администрация