Новини

28.3.2012 г.30 проекта са готвени с помощта на JASPERS през 2011 г.

Категория: Правителствени
28.3.2012 г.Размерът на заплатите в МО и МВР се запазва на миналогодишното ниво

Категория: Правителствени
28.3.2012 г.Правителството спира строителството на АЕЦ – Белене

Категория: Енергетика
28.3.2012 г.Правителството ще приключи 24 дела пред ЕСПЧ

Категория: Правителствени
28.3.2012 г.Прецизирани са текстове в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
28.3.2012 г.Приета е националната програма за 2012 г. за превенция и защита от домашно насилие

Категория: Социална политика и заетост
28.3.2012 г.Правителството стартира национална инициатива за осигуряване на работа на младите хора

Категория: Правителствени
28.3.2012 г.Месечните разходи за заплати в ДФ „Земеделие” през 2012 г. са 2,6 млн. лв.

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
28.3.2012 г.МС предлага продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН в Българи

Категория: Правителствени
28.3.2012 г.Новите правила по отношение на обществените поръчки са транспонирани в ПМС 55/2007

Категория: Правителствени