Новини

11.5.2011 г.МС промени Устройствения правилник на ДФ „Земеделие"

Категория: Държавна администрация
11.5.2011 г.МС прие нова наредба за Административния регистър по Закона за администрацията

Категория: Държавна администрация
11.5.2011 г.Числеността на ДКСИ се увеличи

Категория: Държавна администрация
5.5.2011 г.Търговците на лекарства свързват касовите си апарати с НАП до края на август

Категория: Финанси
4.5.2011 г.Изграждаме АМ „Марица” на два лота

Категория: Анализи
4.5.2011 г.Забранява се маркирането на автомобилите със стикери във връзка със застраховката „Каско”

Категория: Финанси
4.5.2011 г.Правителството промени статута на 11 военни имота

Категория: Правителствени
4.5.2011 г.МС прие доклад относно допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт"

Категория: Транспорт
4.5.2011 г.МС утвърди таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2011/2012 г.

Категория: Образование
4.5.2011 г.Отпадат таксите за издаване на удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение

Категория: Здраве