Новини

30.11.2011 г.Контингентът ни в Афганистан ще бъде намален с три четвърти до края на 2014 г.

Категория: Отбрана
30.11.2011 г.Одобрен е проект на закон за резерва на въоръжените сили

Категория: Правителствени
30.11.2011 г.Оптимизира се числеността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Категория: Държавна администрация
30.11.2011 г.Правителството измени устройствените правилници на Министерството на финансите, на ИА „Одит на средствата от ЕС” и на Държавната комисия по хазарта

Категория: Държавна администрация
30.11.2011 г.Оптимизира се числеността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ДНСК, АПИ и МРРБ

Категория: Държавна администрация
30.11.2011 г.Приета е Концепция за продължаване на реформата на административно-наказателното правораздаване

Категория: Правителствени
29.11.2011 г.Започнаха съвместните разговори на български и естонски експерти по е-управление

Категория: Държавна администрация
28.11.2011 г.Администрацията на изпълнителната власт няма да може да се увеличава

Категория: Държавна администрация
28.11.2011 г.Проект на закона за доброволчеството

Категория: Култура
25.11.2011 г.Общинската администрация нараства в противовес на централната

Категория: Анализи