Новини

1.9.2010 г.Инвестиция на стойност 63 млн. лв. ще разкрие нови 100 работни места в Ботевград

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Въведени са единни изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Правителството предлага промени в АПК

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Правителството одобри решения за реформи в рамките на Световната банка

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.България и Корея ще си сътрудничат в областта на информационното общество

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Отчетени са по-ниски данъчни постъпления за първото полугодие на 2010г. спрямо същия период на 2009г

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Прието е допълнение на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помищ

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Цветната цифрова ортофотокарта ще бъде финансирана със средства от централния бюджет

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Имоти с търъжна цена над 3 млн. лв. ще могат да се изплащат разсрочено

Категория: Правителствени