Новини

2.9.2010 г.Сформиран е специализиран екип за работа с просещи деца

Категория: Социална политика и заетост
1.9.2010 г.Въвежда се нова длъжност в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
1.9.2010 г.Износът на оръжия за миналата година възлиза на около 145 млн. евро

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Определен е редът за достъпа на нотариусите до базата данни "Население"

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Междуведомствена работна група ще разработи план за интегриране на комуникационните мрежи

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Приета е образователна програма за интегриране на ученици и деца от етническите малцинства

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Разшири се обхватът на допустимите разходи по ОПРР

Категория: Възможности
1.9.2010 г.Оптимизация на персонала в държавната администрация превижда сливане на структури в системата на МЗХ

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Правителството предприе мерки за въвеждане на електронно управление на администрацията

Категория: Правителствени
1.9.2010 г.Над 32 млн. евро могат да усвоят България и Турция по програмата за трансгранично сътрудничество

Категория: Възможности