Новини

8.9.2010 г.България сътрудничи с Тунис в областта на туризма

Категория: Правителствени
8.9.2010 г.България и Румъния си сътрудничат в борбата с данъчните измами

Категория: Правителствени
8.9.2010 г.Актуализирани са национални програми за развитие на средното образование

Категория: Правителствени
8.9.2010 г.Структуририра се Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Категория: Правителствени
8.9.2010 г.Над 90% от мерките по Националната програма за реформи се изпълняват по график

Категория: Правителствени
8.9.2010 г.Правителството прие Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода

Категория: Правителствени
7.9.2010 г.България подписа споразумение за 106,5 млн. лв. по българо-швейцарската програма за сътрудничество

Категория: Възможности
3.9.2010 г.Отлага се стартът на новите процедури по ОПАК

Категория: Държавна администрация
3.9.2010 г.Голямо количество тютюн е задържан на Кулата

Категория: Финанси
3.9.2010 г.Предстои координация на превозите с влак и автобус

Категория: Транспорт