Новини

14.9.2010 г.Определени са регионите, в които ще се депортират балираните отпадаци

Категория: Правителствени
14.9.2010 г.Министерският съвет предвижда промени в Закона за приватизационния и следприватизационния контрол

Категория: Правителствени
14.9.2010 г.Според доклад за одит администрацията на Република България изпълнява ефективно своите задължения

Категория: Правителствени
14.9.2010 г.МС прие Постановление за изменение и допълненние на Правилника за прилагане на Закона за горите

Категория: Правителствени
14.9.2010 г.Българска фондова борса АД ще увеличи капитала си

Категория: Правителствени
14.9.2010 г.Създават се европейски ограни за надзор на банките и застраховането

Категория: Правителствени
10.9.2010 г.Безработицата намалява до 9.14% за месец август

Категория: Социална политика и заетост
9.9.2010 г.Подбор на финансови посредници

Категория: Възможности
8.9.2010 г.България ще развива седем основни национални научноизследователски комплекса

Категория: Наука
8.9.2010 г.Правителството предостави на Министерството на правосъдието 3 млн. лв. от централния бюджет

Категория: Правителствени