Новини

29.9.2010 г.В София ще се създаде регионален център за опазване на нематериалното културно наследство

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Изменя се спогодбата за избягване на двойното подоходно облагане между България и Македония

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Разширяват се професионалните направления за обучение по ОП "РЧР"

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Приеха годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия и аварии

Категория: Правителствени
28.9.2010 г.Стартира набиране на проекти по програма Спорт за хора с увреждания и деца в риск

Категория: Възможности
28.9.2010 г.Стартират информационни дни по новите процедури на ОПАК

Категория: Възможности
27.9.2010 г.Стартира нова схема по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Категория: Анализи
23.9.2010 г.МТСП организира национална седмица за борба с бедността и социалното изключване

Категория: Социална политика и заетост
21.9.2010 г.Открит е телефон за безплатни съвети на пострадали при катастрофи

Категория: Правителствени
21.9.2010 г.С 31 % са се увеличили руските туристи в България спрямо миналата година

Категория: Туризъм