Новини

29.9.2010 г.Варна става домакин на международна мрежа за публична администрация.

Категория: Възможности
29.9.2010 г.От 1 април 2011г. единната данъчна ставка за хотелиерите ще бъде 9%

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Приет е правилник за устройството и дейността на държавно предприятие „Фонд затворно дело”

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Oткриват Център за икономически стратегии и конкурентноспособност

Категория: Образование
29.9.2010 г.Правителството предприема стъпки за синхронизиране с европейското законкодателство

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Правителството ще отпусне допълнителни средства за софийското метро

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2011г.

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Приет е правилник за устройството и дейността на държавно предприятие „Фонд затворно дело”

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Над 7 млн.лв ще бъдат предоставени на средствата за лишаване от свобода

Категория: Правителствени
29.9.2010 г.Правителството прие списък на оръжията, подлежащи на контрол при внос

Категория: Правителствени