Новини

13.7.2010 г.ОПОС търси изпълнител за Стратегия за изграждане на позитивен имидж

Категория: Обяви
7.7.2010 г.Правителството одобри проекти за сътрудничество в сферата на културата

Категория: Правителствени
7.7.2010 г.Одобрено е рамково споразумение между България и Швейцария

Категория: Правителствени
7.7.2010 г.Министерство на здравеопазването намалява с 70 щатни бройки

Категория: Правителствени
7.7.2010 г.С 5 % е намален делът на работещите при условия на труд,несъответстващи на минималните изисквания

Категория: Правителствени
7.7.2010 г.Ваучери за обучение на безработни ще се издават при стартиране на обучението

Категория: Правителствени
7.7.2010 г.Банките задължително ще уведомяват клиентите си при промяна на лихвите

Категория: Правителствени
1.7.2010 г.Открива се нова схема по Оперативна програма "Регионално развитие"

Категория: Обяви
1.7.2010 г.Удължава се рокът за въвеждане на видео наблюдение на изпитите за водачи на МПС

Категория: Транспорт
1.7.2010 г.Българският стандарт за киселото мляко е одобрен

Категория: Земеделие и развитие на селските райони